Akademik Paket - B (Bilimsel Etkinlik)

Akademik Paket (Bilimsel Etkinlik) kapsamında ulusal ya da uluslararası bilimsel etkinliklere (konferans, kongre, sempozyum, çalıştay vb.) ait Abstract Book (Bildiri Özetleri Kitabı) ve/veya Proceedings Book (Bildiri Kitabı) gibi eserler, Uluslararası Tanınmış bir yayınevi olan "Gece Kitaplığı" tarafından yayınlanır.

 

Paket kapsamında eserin dizgi, grafik, kapak tasarım, baskı, ISBN, bandrol gibi hizmetlerinin tamamı yayınevimizce gerçekleştirilmekte ve paket ücretlendirilmesi cilt başı olarak yapılmakta olup, maksimum 400 sayfadan oluşan her bir cildin bedeli ise 5000 TL'dir. Bu ücret dahilinde 100 adet eser başvuru sahibine ücretsiz olarak gönderilir. Çalışmanızı e-posta yolu ile gecekitapligiakademi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

 

 

* Başvuru sahibinin basım sürecinin her aşamasına onay vermesini takiben proje 1 ay sonra teslim edilir. Eserin başvuru sahibi tarafından basımına onay vermesinden itibaren 1 ay içinde eser yayımlanırak başvuru sahibine 100 adet eser ücretsiz olarak gönderilir.

Test

Form Gönderimi

Tamam