Bilimsel Etkinlikler

ECSAC'19 - ANTALYA HAKKINDA

18-21 Nisan 2019 tarihleri arasında, Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası “Avrupa Bilim, Sanat ve Kültür Konferansı” araştırmacıların bilim ve kültürün tüm yönleriyle ilgili en son gelişme, araştırma bulguları, fikir ve uygulamalarını sunmaları için ideal bir akademik platform sağlamayı hedeflemektedir. Bu uluslararası konferansın amacı, farklı disiplinlerde çalışan bilim insanları ile buluşmak, bilgi ve deneyim alışverişi yapmak ve böylece çok disiplinli çalışmalara zemin hazırlamaktır. Konferans, dünyanın dört bir yanından, ilgi alanında önde gelen bilim insanı, araştırmacı ve akademisyenleri bir araya getirecektir.

 

Sizleri Konferans kapsamında özetler ve/veya tam metin halindeki bilimsel makalelerinizi sunma, Uluslararası karma ve/veya bireysel sergilere katılma, uluslararası arenada müzik ve dans performanslarınızı sunma fırsatından yararlanmaya davet ediyoruz. Konferansın resmi dilleri İngilizce ve Türkçedir.

 

Konferans çeşitli alt başlıklar altında bilimsel araştırmalarda önemli konuları ele alacaktır. Konferans programına özel oturumlar, poster, sözlü ve online sunumlar, sergi, konser ve atölye çalışmaları dahil edilecektir. Katılımcılara ECSAC 2019 Bilim ve Sanat Komitesi tarafından sözlü bildiriler için "En İyi Bildiri Ödülü" ve poster sunumları için "En İyi Poster Ödülü" verilecektir. 

 

Tüm çalışmalar en az iki hakemden olumlu değerlendirme alınması halinde kabul edilecek olup kabul edilen çalışmalar konferans web sayfasında ayrı ayrı ISBN No alınmış Özet (Abstract Book) ve Konferans Bildirileri (Proceedings Book) Kitapları şeklinde, "Tanınmış Uluslararası Yayınevi" olan "Gece Kitaplığı Yayınevi" tarafından yayımlanacaktır.

 

www.ecsac.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEB OF SCIENCE / SCOPUS İNDEKSLİ DERGİLERDE YAYIN SEMİNERİ

 

Seminer Adı: “PLS ile Yapisal Esitlik Modellemesi ve EVIEWS ile Ekonometrik Testler”

 

Eğitmen ve Konular:

 

Assoc. Prof.Mustafa Daskin / Chair Editor of Ottoman:Journal of Tourism and Management and Turkish Journal of Quantitative Research.

Yayin surecinde onemli hususlar, PLS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi; PLS Programı Tanıtımı ve YEM Mantığı, Doğrulayıcı Faktör Analizi, Korelasyon, Yol Analizi, Aracılık Testi, Moderator testi, Makale uzerinde yorumlanmasi

 

Assist. Prof.Mustafa Kirca / Duzce University

Eviews ile Doğrusal Zaman Serisi Analizleri;Temel Ekonometrik Kavramlar, İktisadi Model Kurma, Geleneksel Birim Kök Testleri (ADF, PP ve KPSS), Engle-Granger Eşbütünleşme Testi, Johansen Eşbütünleşme Testi, ARDL Sınır Testi, Granger Nedensellik Analizi, Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi, Etki-Tepki Fonksiyonları, Varyans Ayrıştırma Analizi, Makale uzerinde yorumlanmasi

 

Seminer Amacı: Uluslararası hakemli dergilerde yayın yapma kapasitesinin geliştirilmesi

 

Hedef Kitle: Öğretim Üyeleri ve Görevlileri, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri

 

Seminer Yeri: Ankara

 

Seminer Ön Kayıt Tarihi: Ocak 2019

 

Seminer Kesin Kayıt Tarihi: Belirlenecek

 

Seminer Başlama Tarihi: Belirlenecek

 

Program Gunu: Cumartesi ve Pazar

 

Grup Sayısı: 2

 

Eğitim Saatleri: 10:00-17:00

 

Eğitim Ücreti: 300 TL

 

Katılımcı Sayısı: 2 * 20

 

Eğitimin Sağladığı Kazanımlar:

  • Akademisyenlerin unvan yükseltilmesine katkı sağlamak,
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerin mezun olmak için gerekli olan yayın şartını sağlamaya katkı sağlamak,
  • Akademik yayın teşviklerinden yararlanmak,
  • Akademik kadro başvurularında ve mülakatlarında öne çıkmak,
  • Turkiye’nin uluslararasi yayin puaninin artirilmasina katki koymak.

 

Diğer Onemli Hususlar

  • Esas gösterim ve odak noktası PLS-SEM ve EVIEWS Analizleri ve makale uzerinde yorumlanmasıdır. Katılımcılar SPSS yüklü laptop getireceklerdir. Katilimcilar seminer oncesi iletisime gecilip bilgisayarlara ilgili program yüklemesi hususunda bilgilendirileceklerdir.
  • Bahsi geçen istatiksel programlar ile birçok istatistiksel veriler için farklı testler yapılabilmektedir. Makale yazım için workshop programa alınmış testler üzerinde durulup farklı test ve detaylara girilemeyecktir.
  • Seminer 2 ayri grupta eşzamanlı olarak yapılcaktır;

 

1.Zaman Serisi analizleri

2.PLS-SEM Analizleri

  • Veri dosyası tarafimizdan verilecek olup dosya içerisinde birkac konuyu kapsayacak sekilde toplanmis hazır veri örnekleri olacaktır ve bu veriler uzerinden istatistiksel analizler yapılacaktir. Aynı zamanda test sonuclarinin makale üzerinde nasıl yorumlanması gerektiği hususları örnek makale üzerinden anlatılacaktır. Örnek makaleler ilgili dosyada olacaktır.
  • Katılımcılar gelmezden önce google uzerinden bilgisayarlarına Java Runtime 6 yüklemelidirler.
Test

Form Gönderimi

Tamam